כניסת סוכנים כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
הכניסו את הקוד המופיע בתמונה

הסדרי תגמול בכירים

הסדרי תגמול בכירים
 תחום הסדרי תגמול בכירים בפרופיט שירותים פיננסים הוקם על מנת ללוות את בכירי המשק הישראלי.

למצוא עבורם מקלטי מס הולמים ברמת הפקדה השוטפת וברמת היציאה בעת סיום העסקה תוך הכרה וניצול זכויותיו של הפרט בתחום המיסוי הפנסיוני לרבות העדפת השקעה במוצר נכון וטוב ללקוח.

בנוסף יקבל הבכיר את השירותים הבאים:
  • ניתוח תיק פנסיוני מלא תוך הוצאת מסלקה פנסיונית ותכנון פרישה מקדים. כמו כן הכנה והערכות לתיעדוף משיכת כספים עתידית ו/או ייעודם לקבלת קצבה עתידית.
  • ניתוח הניכויים הפנסיונים מתלוש השכר ומתן המלצות לפיצול בהתאם לתקרות והוצאה בשוק וקטימת שכר הנדרשת הנדרשת ע"י הלקוח.
  • ליווי הלקוח בסיום העבודה ומילוי טופס 161 + 161א.
  • קישור מול חשב השכר/רו"ח של החברה בנוגע לתיעדוף השקעת כספי נוסטרו של החברה בהסדר תוך תכנון המשיכה העתידית של ההסדר החל על שכר/מעניקים מיועדים/בונוסים וכדומה.
המטרה- בניית קרן צוברת לעובד מכספי ברוטו שעתידה להשתלם לו כמענק פרישה.

היישום- ניכוי חלק מהשכר+סוציאליות+מענקים מיועדים לקופת פרט ע"ש מעסיק שתיועד להתקבל ביד העובד כמענק פרישה.
 

יש לך שאלה?