מומחה ומרצה בכיר, בביטוח וניהול סיכונים, מומחה בנושאי ביטוח בבתי המשפט, יועץ ללשכת סוכני הביטוח בישראל, חבר כבוד לכל החיים, במועדון הסוכנים הבכירים העולמי  MILLION DOLLAR ROUND TABLE.