icon_5-family

הגנות למשפחה

"התהילה הגדולה בלחיות אינה טמונה בלא ליפול לעולם, אלא בלקום בכל פעם שנופלים."

נלסון מנדלה

אנו רואים בכיסויים ביטוחיים הגנה פיננסית וכלי לשמירה על רווחה כלכלית.

במהלך החיים אנו עלולים לחוות מחלות, קשיים ואסונות. לצערנו, לא נוכל להגן עליך מפניהם, אך נוכל לספק לך הגנות שיאפשרו המשך שמירה על רמת חיים ויצירת הכנסה בעת שייתכן ולא תוכלו להמשיך לעבוד.

אובדן הכנסה בשל מקרה רפואי או פטירה חו"ח עלול לפגוע מאוד ביציבות הכלכלית של משפחתך. בשוק קיימים מגוון פתרונות לכיסוי ביטוחי שיאפשר לכם לשמור על יציבות כלכלית גם בעתות משבר.

בנוסף, כיסוי ביטוחי נכון מאפשר חיסכון רב בהוצאות במהלך החיים על הליכים רפואיים ומקצועיים שונים.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח המובילות בשוק, דבר המאפשר לנו להתאים את סל הכיסויים המדוייק עבורך.

מה אנחנו מציעים?

  פגישה אישית לבחינת תיק הביטוח שברשותך, כולל דו"ח מפורט מבוסס על המסלקה הפנסיונית (לבחינת כיסויים קיימים בחיסכון הפנסיוני) והר הביטוח.

   מיפוי הכיסויים הקיימים, כולל: כפל ביטוחי, עלויות ורלוונטיות הכיסוי.

  מיפוי צרכים והתאמת הכיסויים למצבך האישי והכלכלי, כולל ביטול כפל ביטוחי אם קיים.

שירות וליווי אישי מתמשך, כולל עדכון כיסויים בהתאם לשינויים בחיים וברמת ההכנסה.

  טיפול בתביעות במקרה הצורך.

צור קשר עוד היום, למען המחר שלך!

רוצים לשמוע עוד או לשאול אותנו משהו?

דילוג לתוכן